Levels özellikleri

Sohbet sunucularında sık sık kullanılan levels özellikleri aşağıda
sıralanmıştır.

Bir Levels Özelliği - PROTECT
Bir Levels Özelliği - Op
Bir Levels Özelliği - AUTOOp
Bir Levels Özelliği - AUTOPROTECT
Bir Levels Özelliği - Voice
Bir Levels Özelliği - AutoVoice
Bir Levels Özelliği - Akick
Bir Levels Özelliği - Unban
Bir Levels Özelliği - invite
Bir Levels Özelliği - Kick
Bir Levels Özelliği - halfop

Cs set özellikleriLevels özellikleriNs set özellikleriMs set özellikleri

Mesaj göndermeye ne dersin?