protect ve deprotect’ için arşiv

Chanservi kullanarak cs den protect verme ve alma komutu aşağıda bilmeyenler için yer almaktadır. Protect verme komutu: /Cs protect #kanal nick Deprotect yapma komutu: /cs deprotect #kanal...